KUOPION KONEPAJAN ARVOT

Syrjimättömyys
Konepaja on syrjinnästä vapaa tila. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää kuten rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia Konepajalla.


Yhdenvertaisuus ja moninaisuus

Konepajalla sitoudumme edistämään yhdenvertaisuutta, eli sitä, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet toimia tilassa riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 


Rakennamme tilaa ja sen ilmapiiriä ihmisten ja tapahtumien moninaisuutta arvostaen ja vaalien.


Teemme parhaamme sen eteen, että Konepaja on saavutettava ja mahdollisimman esteetön tila. Konepajan sisäänkäynti on pyörätuolilla liikkumisen kannalta esteetön, mutta tila ei vielä täytä kaikkia esteettömän kulttuuritilan kriteerejä esteettömyystiedot kattavasti täällä.


Luonto ja ympäristö
Kunnioitamme luontoa ja kaikkia eläviä olentoja. Huomioimme toimintamme vaikutukset ympäröivään ekosysteemiin ja sitoudumme edistämään ekologista kestävyyttä valinnoillamme.


Tilan käyttäjiä kannustetaan huomioimaan luonnon ja ympäristönsuojelun näkökulmat tapahtumaa järjestäessä. Tapahtumanjärjestäjä voi tutustua esimerkiksi Kuopion kaupungin vastuullisuusohjeisiin tai ANTI-festivaalin Vastuullisuus-toimenpiteisiin ja soveltaa niitä oman tapahtumansa käyttöön.


Luovuus ja itseilmaisu
Konepaja on matalan kynnyksen tila, joka kannustaa kaikkia kaupunkilaisia luovuuteen ja omien ideoiden toteuttamiseen. Tilan tarkoituksena on muun muassa elämän rikastuttaminen, itseilmaisun vapauttaminen ja luovuuden ruokkiminen. Kannustamme toimijoita mahdollisimman monilta eri aloilta ja yhteiskunnan alueilta toimintaan tilassa.