TURVALLISEMMAN TILAN OHJEET

Turvallisemman tilan ohjeet Kuopion Konepajalla


Kuopion Konepajalle on luotu turvallisemman tilan ohjeistus, jotta mahdollisimman moni voisi kokea Konepajalla olemisen ja yhdessä tekemisen turvalliseksi. Turvallisemman tilan ohjeistusta seuraamalla rakennamme yhdessä välittävää ja toisia huomioivaa ilmapiiriä. Turvallisemman tilan ohjeet koskevat kaikkia kävijöitä, vierailijoita, tapahtumanjärjestäjiä, työntekijöitä ja esiintyjiä, jotka ovat mukana Konepajan tiloissa ja tapahtumissa.


Syrjinnästä vapaa alue

Kuopion Konepaja on kaikesta syrjinnästä, häirinnästä ja kiusaamisesta vapaa tila. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää kuten rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia täällä.

Emme oleta

Emme tee oletuksia ihmisten identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, taustasta, kehosta tai kokemuksista – emmekä kysele niistä. Jokainen saa kertoa täällä itsestään sen mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi.

Puhumme toisillemme kunnioittavasti

Emme käytä sellaista kieltä, joka on toisille loukkaavaa tai alistavaa. Kunnioitamme toistemme kokemusta siitä, mikä on loukkaavaa ja häiritsevää, ja korjaamme kielenkäyttöämme tarpeen mukaan. Tarkkuus kielenkäytössä ei ole nipottamista, vaan edistää turvallisemman ja välittävän ilmapiirin luomista.

Kohtelemme toisiamme arvostaen

Kunnioitamme omia ja toistemme rajoja ja jokaisen oikeutta fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Jos meille todetaan, että toimintamme tai puheemme ei ole toivottua, pyydämme anteeksi ja korjaamme käytöstämme.

Pidämme huolta yhteisestä tilasta

Kohtelemme yhteistä tilaa ja tavaroita huolellisesti ja korjaamme omat jälkemme. Pidämme huolta tilojen siisteydestä sekä siitä, että Konepajan tiloissa on työrauha, kun sitä tarvitaan. Jos huomaamme puutteen tai turvallisuusriskin tilassa, tartumme itse toimeen puutteen korjaamiseksi tai olemme yhteydessä tapahtuman vastuuhenkilöön.

Tiedostamme asemamme

Tiedostamme omat ennakkoluulomme ja etuoikeutemme. Kiinnitämme huomiota käyttämäämme kieleen sekä siihen, miten otamme tilan haltuun. Vastaamme saamaamme palautteeseen asiallisesti ja korjaamalla käytöstämme. 

Tuemme toisiamme

Emme ole täydellisiä ja aina emme onnistu. Kannustamme toisiamme kantamaan vastuun käytöksestämme silloinkin kun epäonnistumme.

Puutumme väärinkäytöksiin

Konepajan tiloissa on hyväksyttyä ja suotavaa puuttua ongelmalliseen käytökseen ja toimintaan. Ongelmatilanteissa voit kääntyä aina myös tapahtuman vastuuhenkilön puoleen tai olla yhteydessä tilaa hallinnoivan ANTI-festivaalin henkilökuntaan.

Jos turvallisemman tilan ohjeistus herättää kysymyksiä tai haluat antaa siitä palautetta, voit olla yhteydessä ANTI-festivaalin tuotantopäällikkö Suvi Koivistoon sähköpostilla: suvi@antifestival.com.